Openbare besturen en bouwmaatschappijen

Activiteiten

  • uitvoering beplantingswerk in onderaanneming voor hoofdwegenisaannemers
  • maaien wegbermen voor gemeentes en voor de vlaamse gemeenschap
  • maaien van braakliggende industrieterreinen voor intercommunales en dergelijke
  • aanleg en onderhoud groenzones sociale huisvestingsmaatschappij
  • aanleg en onderhoud groenzones langs rijks- en gemeentewegen